Ilość: 0 Wartość: 0,00 PLN Przejrzyj koszyk
zaloguj

Zarejestruj się!

Słowniki
Nasze produkty
WYSYŁKA GRATIS!
Przy zamówieniu o wartości większej od 1000zł brutto, towar wysyłamy na nasz koszt!
Kontakt

REGULAMIN

§1 CENNIK

 1. Ceny przedstawione na naszej stronie internetowej są jedynie zaproszeniem do rokowań (ert. 71 KC) i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KC.
 2. Przy sprzedaży obowiązuje cena publikowana na naszej stronie internetowej w dniu ukończenia kompletacji towarów z zamówienia lub cena uzgodniona w wyniku negocjacji z klientem.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane:
  • w wyniku zakupu w naszym systemie sprzedaży internetowej,
  • telefonicznie,
  • faksem,
  • e-mailem,
  • listownie.
 2. Minimalna kwota zamówienia nie może być niższa niż 5 zł netto.
 3. Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiadających całkowitej wielokrotności jednostki podanej przy produkcie i nie mniej niż 1. Zapis ten nie dotyczy sprzedaży towarów "luzem" (np. oleje nalewane z beczki).
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących wypadkach:
  • zbyt mała kwota netto zamówienia,
  • w przypadku płatności innych niż pobranie przy odbiorze - brak wpływu zapłaty na nasze konto w pełnej kwocie odpowiadającej wartości zamówienia brutto w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,
  • klient nie podał wszystkich wymaganych danych,
  • dane podane przez klienta budzą wątpliwości co do ich poprawności lub prawdziwości,
  • klient zalega z płatnościami wobec MOTO-COMBI albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy w realizacji przyszłych płatności,
  • adres IP klienta został uznany przez nas lub inne organizacje płatnicze za źródło potencjalnego niebezpieczeństwa, a w szczególnych wypadkach zastrzegamy sobie prawo do udzielenia informacji o takim adresie innym firmom lub organom ścigania.
 5. Klient może anulować zamówienie w każdym momencie, jednak pod warunkiem że towar nie został jeszcze wysłany. Anulowania można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.

§3 PŁATNOŚCI

 1. MOTO-COMBI akceptuje następujące formy płatności:
  • pobranie przy odbiorze - tylko dla przesyłek o wartości poniżej 1500 zł. brutto,
  • przelew bankowy,
  • za pomocą kart płatniczych,
  • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie naszej firmy.
 2. MOTO-COMBI zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez klienta.

§4 DOSTAWY

 1. Firma MOTO_COMBI decyduje o wyborze przewoźnika.
 2. Warunkiem wysłania towaru do klienta jest potwierdzenie przez klienta złożonego zamówienia oraz ukończenie kompletacji zamówienia.
 3. W przypadku metody płatności za pobraniem towar jest wysyłany w dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia jeśli potwierdzenie i ukończenie kompletacji zamówienia nastąpiło do godz. 10:00 tego dnia. Jeśli potwierdzenie zamówienia lub ukończenie kompletacji nastąpiło po godz. 10:00 tego dnia towar zostanie wysłany w dniu następnym.
 4. W przypadku pozostałych metod płatności zamówienie jest kierowane do kompletacji po wpłynięciu środków pieniężnych na nasze konto w wysokości odpowiadającej wartości brutto zamówienia. Odrębne potwierdzenie przez klienta złożonego zamówienia nie jest już wtedy konieczne.
 5. Koszty transportu ponosi klient z następującymi wyjątkami:
  • wartość netto zamówienia przekracza 1000 zł.,
  • stanowi o tym inaczej odrębna umowa z klientem.
 6. Wysokość kosztów transportu przesyłki uzależniona jest od jej wagi brutto. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostaną zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia.

§5 GWARANCJE

 1. Jeśli do sprzedawanego produktu dołączona jest gwarancja producenta (lub dostawcy) to jej postanowienia są wiążące.
 2. Realizacja praw klienta wynikających z gwarancji producenta (lub dostawcy) uzależniona jest tylko i wyłącznie od decyzji producenta (lub dostawcy) a firma MOTO-COMBI spełnia rolę co najwyżej pośrednika.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej drogą pocztową (Poczta Polska) lub elektroniczną (e-mail).
 2. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania lub osobiście po uprzednim porozumieniu z przedstawicielem naszej firmy. Nie odbieramy żadnych przesyłek reklamacyjnych za pobraniem. Po otrzymaniu paczki ze zwracanym towarem, badamy zasadność reklamacji. W przypadku jej uznania przez naszą firmę lub przez producenta (dostawcę) dokonujemy wymiany na towar taki sam pozbawiony wad lub zwracamy zapłaconą kwotę pieniężną. Możliwa jest także kompensata z bieżącymi należnościami klienta.
 3. Klienci nieprowadzący działalności gospodarczej i będący w świetle obowiązujących przepisów konsumentami, mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny zwrotu.
 4. W przypadku zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny, zwracamy jedynie wartość brutto towaru bez kosztów transportu.
 5. Żadne usługi dodatkowe, w tym wysyłki zwrotne, nie są refundowane.
 6. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem instrukcji i dokumentów nabycia.
 7. Reklamacja wadliwej przesyłki musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji.
 8. Jeżeli przesyłka dotarła do klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący stan przesyłki.
 9. Odpowiedzialność MOTO-COMBI za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

§7 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma MOTO-COMBI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w opisie na stronie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności firma MOTO-COMBI nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.
 2. Firma MOTO_COMBI nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Firma MOTO_COMBI nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie lub dokumentacji technicznej udostępnianej na jej stronie internetowej sprzedaży.
 4. Zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte na stronie sprzedaży internetowej. Dlatego po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie, czy jego właściwości nie odbiegają od oczekiwań klienta. Parametry i opisy sprzedawanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie.

§8 INNE

 1. Firma MOTO-COMBI jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, sposobów prezentacji, formy graficznej.
 2. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się na stronie internetowej wymaga pisemnej zgody MOTO-COMBI.
MOTO-COMBI | ul. Zegrzyńska 37A | 05-119 Legionowo
Wszystkie prawa zastrzeżone przez Motocombi.pl 2023 Sklep internetowy aptusshop